Jak rozliczyć nowy PIT

Rok 2016 okazał się przewrotowy jak chodzi o rozliczanie się z zarobków i PITy. Szczególnie ważne jest, aby miały tego świadomość osoby, które rozliczają się sami. Nieprawidłowe rozliczenie może albowiem dużo kosztować. Pity 2016 to głównie nowe formularze. Przeformułowały się wzory najpowszechniejszych z nich, tj. PIT-37 jak również PIT-36.

Jeżeli posiadamy w związku z tym formularze z roku poprzedniego, powinniśmy jak najprędzej się ich wyzbyć. Z całkowitego obrotu była wycofana również deklaracja PIT/UZ, jaka służyła do zwrócenia zwyżki ulgi na dziecko . W związku z zaktualizowanymi formularzami PIT-37 i PIT-36, to w tym miejscu trzeba umieścić odpowiednie wiadomości. W 2016 r. weszły również w życie uaktualnione regulacje w PIT. Dotyczą one opodatkowania zapomóg macierzyńskich.

Od tego roku zarobkidochodypochodzące z zasiłku macierzyńskiego pozostają skreślone z podstawy do podatku. Tyczy to zarazem zarobków z samego zasiłku, jak i dochodów pozostających podwyższeniem zasiłku macierzyńskiego. Następna istotna zmiana jak chodzi o PIT-y 2016, to nowe formy robienia korekt.

Zmiana ta znacząco uprości egzystencje płatnikom, ponieważ nie będą teraz musieli przedkładać pisemnego wyjaśnienia korekty. Zrobiony błąd koryguje się poprzez przedstawienie nowej deklaracji podatkowej, zakreślając iż jest to formularz korygujący.Powiązane słowa: